Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Dom dziecka dla dzieci ze Zbonszyna należący do centrali Centosu. Jego kierownikiem był wychowawca Osowicki. Dzieci z tego domu zginęły podczas straszliwego mordu żydowskiej ludności Otwocka w czasie pierwszej akcji w getcie w-skim w sierpniu 1942r.

  • 50