Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • obóz Stalag VI- e

  • 97