Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Szpital
  • na powierzchni
  • administracyjne, donos, działania Niemców, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Irena Sendlerowa pomaga przewieźć chorego Juliana Grobelnego z Cegłowa do Warszawy.

  • Str. 1