Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • na powierzchni
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, bez papierów aryjskich, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa
  • Eliasz Pietruszka wyprowadza z getta kapitana Leszczyńskiego.

  • Str. 1