Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Znajomy Feliksa Cywińskiego przekazuje mu podrobione kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenner.

  • Str. 1