Mylna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Mylna
  • 18
  • w getcie
  • społeczne
  • CENTOS, dzieci, opieka, pedagodzy
  • Tu znajdował się nowy, duży dziecięcy internat utworzony przez CENTOS w byłym domu emigrantów żydowskich. Kierował nim wychowawca Aharon Koninski.

  • str.108