Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 44
  • mieszkanie Eliezera Gerszona Fridensohna
  • w getcie
  • społeczne
  • konspiracja, religia
  • punkt zebrań konspiracji Agudy itp.

  • Zylberberg, Jakow, relacja 301-2586