Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • oficyna poprzeczna, III p.
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe, urzędnicy
  • mieszkali jesienią 42 Kupczykier i Wolfowicz

  • 181,219