Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • w oficynach bocznych
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • działacze, mieszkaniowe, urzędnicy
  • mieszkali jesienią 42 Sztolcman, Grodzieński, Rozensztadt, Jaszuński, Bałaban. Do mieszkania po wywiezionym w styczniu 43 Grodzieńskim wprowadziła się Lejkinowa

  • 181,235