Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • w getcie
  • Polacy
  • Do getta warszawskiego, jako bezpieczniejszego, Paweł Harmuszko przewiózł 19 Żydów z getta w Grodnie.

  • Relacja Szymona Datnera w „Ten jest z ojczyzny mojej”

  • 544-550