Marszałkowska [mieszkanie przyjaciół Stefanii Reich] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Marszałkowska [mieszkanie przyjaciół Stefanii Reich]
  • pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • pomoc lokalowa
  • Po napadzie Stefania wysłała część rodziny do mieszkania przyjaciół.