Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 18
  • powstanie warszawskie
  • społeczne
  • konspiracja, kryjówka
  • ukrywali się przed i w czasie powstania warszawskiego Cywia Lubetkin i Icchak Cukierman. Tam też znajdowały się dokumenty ŻOBu i Droru

  • 156,223