Kurza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Kurza
  • 12/14
  • wysiedlenie
  • administracyjne, społeczne
  • atmosfera, Judenrat, lekarze, wysiedlenie
  • siedziba Wydziału Zdrowia, lekarze tego Wydziału ponieśli duże straty w pierwszy dzień II akcji, ponieważ byli zupełnie zaskoczeni.

  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943