Krakowskie Przedmieście Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Krakowskie Przedmieście
 • 3
 • Komenda Policji
 • na powierzchni
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, pomoc
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, handel, inna pomoc, policja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Abram Apelkir, aresztowany z walizką pełną spirytusu, przesłuchiwany jest przez gestapowców.

 • Str. 86 – 88