Koszykowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Koszykowa
  • 32
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
  • Skrytka RPŻ u pracownika elektrowni.

  • Str. 7