Kazimierzowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Kazimierzowska
 • 51
 • na powierzchni
 • w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Kazimierz Prasałek wyprowadza z getta siostrę Sury, Rajzlę (Rozalię).

 • Str. 2