Karolkowa Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Karolkowa
 • 46
 • inna
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Garaż Franciszka i Jadwigi Markowskich, gdzie znaleźli schronienie bracia Mączkowscy po przedostaniu się na aryjską stronę w kwietniu 1943 r.

 • Relacja Julian [Izraela] i Anatola [Natana] Shachar [Mączkowskich] w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 416