Kamienna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Kamienna
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc lokalowa
  • Mały drewniany domek starej ciotki Kobyłeckiego, gdzie po wyjściu z getta zamieszkała Felicja Kobyłecka z dziećmi.