Jazdów Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Jazdów
  • 2
  • szpital Ujazdowski
  • konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • W lipcu 1944 roku Stanisław Sierpiński został wysłany do Warszawy. Miał przywieźć do garnizonu radomszczańskiego 4 lekarzy, Gruzinów, jeńców, którzy byli w szpitalu Ujazdowskim. Gdy tylko przyjechał, udał się do szpitala Ujazdowskiego, ale Gruzini już wyjechali. Sęk - Małecki zatrzymał go w Warszawie, bo uważał, że Sierpiński pozostaje w dyspozycji Sztabu Głównego.

  • 40