Hipoteczna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Hipoteczna
  • 8
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie żony skrzypka, który był w getcie, kolegi Daniela Krakowskiego.