getto w czasie powstania Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • getto w czasie powstania
  • na powierzchni
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków
  • Około 29 kwietnia 1943 r. 7 grupa Gwardii Ludowej wyprowadziła z getta ok. 40 bojowców.