Graniczna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Graniczna
  • 13
  • Obok domu, w którym do wybuchu wojny mieścił się związek dziennikarzy, a który został zburzony w pierwszych bombardowaniach
  • przed gettem
  • administracyjne, gospodarcze
  • Mieściła się tu kuchnia tylko dla dziennikarzy. Została ona zorganizowana w mieszkaniu I.M. Apelbojma. Apelbojm wraz z kuchnią przeprowadził się, już w getcie na Leszno 14

  • s.65,162