Franciszkańska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Franciszkańska
 • 30/32
 • Zakład Zaopatrywania
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • gospodarka, Judenrat
 • koniec sierpnia

 • 30