Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • 20
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • mieszkaniowe, młodzież, szopy
  • Dom pracowników działu metalowego szopu szczotkarzy. Mieszkają tu pracownicy dwóch fabryk z ulicy Leszno: tej, w której pracuje Halinka, i z zakładu Leszno 18. W pokoju sąsiadów Halinki Aszkenazy, Oskara i Heńka, często spotykają się młodzi z getta po zamknięciu fabryki /wiosną 1943 r./.

  • str 38