Dobra Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Dobra
  • na powierzchni
  • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Tadeusz Rek natyka się na samochód Gestapo w drodze na tajne spotkanie RPŻ.

  • Str. 11 – 12