Czerniakowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Czerniaków
 • Czerniakowska
 • [dom Dubielów]
 • dom nieopodal fabryki
 • w mieszkaniu
 • konspiracja, pomoc
 • dzieci, konspiracja żydowska, pomoc lokalowa
 • Mały dom państwa Dubielów - kryjówka dwóch bliźniaczek, Nellie i Włodki. Ten sam, w którym u Stanisława Dubiela mieszka Michał Klepfisz. Naprzeciw drzwi Dubielów, w dole po wapnie, odbywa się eksperymentalne odpalenie pierwszej bomby - butelki.

 • 141,142,157