Czackiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Czackiego
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc indywidualna , znajomi
  • Chana z dziećmi przedziera się przez kanał wysokości 80cm. Idą na kolanach, brodząc w szlamie i szambie. Przewodniczka gubi się w kanałach, ale szczęśliwie odnajduje właściwy i około południa wychodzą przez właz na ulicy Czackiego. Wśród kilku innych osób czeka na nich Drozdowicz.

  • 82