Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 24
 • mieszkanie prywatne
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • mieszkaniowe, życie prywatne
 • mieszka Szyja Salomon - przed grudniem 41

 • Ratajczak, Wiktor, relacja 301-6438