brama getta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brama getta
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami
  • 13 stycznia 1943 roku Chana Gorodecka wychodzi z getta wraz z młodszym synem i dużą grupą ludzi pracujących po aryjskiej stronie.

  • 52