Kierownik Szernan - pewnej nocy Niemcy zażądal...

  • YES
  • Kierownik Szernan - pewnej nocy Niemcy zażądali 6 robotników do pochowania rozstrzelanych Polaków - pochowano ich na cmentarzu żydowskim- poszli do tej pracy mieszkańcy domu: ; 6-ty miał przed wojną skład futer na Świętojerskiej

  • 1941
  • in the ghetto
  • German operations, social/communal
  • cemetery, activists, Germans, Poles, street
  • Prajs-Fajgenbaum, Miriam, Relacja, W Archiwum Yad Vashem