Given name: szwagier Riny Finkiel Family name: nieznane

 • NO
 • Male
 • szwagier Riny Finkiel
 • nieznane
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana;
 • getto warszawskie; obóz w Rembertowie; Lisowska 38; ul. nieznana
 • Jewish
 • in an apartment
 • Mąż siostry Riny Finkiel. Przebywał w getcie do powstania. Prawdopodobnie utrzymywał kontakty ze szwagierką przebywającą na stronie aryjskiej. Kiedy wydostał się z getta, przyszedł do Leokadii Majewskiej, matki trójki dzieci, u której ukrywała się szwagierka. Rina, spoglądając przez szpary w zasłonach okiennych, rozpoznała szwagra. Leokadia pobiegła za nim i przyprowadziła do mieszkania. Powiedział, że uciekł z obozu w Rembertowie. Leokadia załatwiła mu metrykę u księdza Tuszyńskiego (lub Truszyńskiego) na Marymoncie. Na jej podstawie wyrobiła mu prawdziwą kenkartę w biurze na ul. Marii Kazimiery 21. Został u Leokadii przez dwa tygodnie, zaraził wszystkich świerzbem, a później został umieszczony u szwagierki Leokadii, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie wyjechał z żoną do USA.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • help
 • other help, contacts with other Jews , stranger, housing assistence