Lisowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Bielany
  • Lisowska
  • 38
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Leokadii Majewskiej, w którym ukrywała Rinę Finkiel (Rina Antopolska).