Given name: Bluma Family name: Goldman

 • NO
 • Female
 • Bluma
 • Goldman
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Jewish
 • Od 1943 r. ukrywała się, ze swoim wnukiem Jerzym i kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Przeżyli. Po wojnie wyjechała z Polski.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • help
 • children, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , outside of Warsaw