Given name: Maria Krystyna Family name: Dłutowska

 • NO
 • Female
 • Maria Krystyna
 • Dłutowska
 • Dłutowska
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Polish
 • Córka Stefanii, przed wojną i na początku okupacji mieszkała z matką w Warszawie, później przeprowadziły się do Radości. Od 1943 r. do wyzwolenia, Stefania i Maria Dłutowskie ukrywały w swoim mieszkaniu w Radości :Blumę Goldman, jej wnuka Jerzego, Leona Leinkrama, jego córkę Ruth i siostrzeńca Michała, oraz Martę Lenecką. Później dzieci, Ruth i Michała, umieściła w innych miejscach. Mimo, że Stefania była szantażowana, pewnego razu zmuszona do zapłacenia okupu, wszystkie osoby przeżyły wojnę.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations
 • children, The Righteous Medal , long-lasting help, housing assistence