Relacja 301-4890; w Archiwum ŻIH

  • Adam
  • Zawadzki
  • account/testimony
  • no
  • just after war
  • Polish
  • Relacja złożona 8 września 1947, dotycząca pomocy udzielonej autorowi i jego rodzinie przez państwa Słonimskich z Otwocka.