Wywiad USC 45905 - Alina Brodzka- Wald

  • Alina
  • Brodzka-Wald
  • interviews USC Shoah Foundation
  • no
  • after the war
  • Polish
  • Dzieciństwo, pierwsze dni wojny, getto, wyjście z getta