Matejki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Matejki
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising
  • administrative, denunciation , Poles operations, housing, help, blackmail, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, costs, Polish Police, individual help , one-off help, housing assistence , material help , blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents , acquaintances
  • Bałabanowie przyjeżdżają do Warszawy; znajdują schronienie u ciotki koleżanki Jadwigi – Wandy Lesiewskiej.

  • Str. 4 – 5