Matejki Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Matejki
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie
  • administracyjne, donos, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, koszty, policja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Bałabanowie przyjeżdżają do Warszawy; znajdują schronienie u ciotki koleżanki Jadwigi – Wandy Lesiewskiej.

  • Str. 4 – 5