pokój na terenie getta From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście, Wola
  • pokój na terenie getta
  • in the ghetto
  • housing, entrepreneurs
  • Dorothy Adams (Danusia Czarny) wraz z rodzicami musi zmienić mieszkanie na jeden pokój w innej części getta.