pokój na terenie getta Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście, Wola
  • pokój na terenie getta
  • w getcie
  • mieszkaniowe, przedsiębiorcy
  • Dorothy Adams (Danusia Czarny) wraz z rodzicami musi zmienić mieszkanie na jeden pokój w innej części getta.