pociąg do obozu pracy From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • pociąg do obozu pracy
  • Warsaw Uprising, deportation
  • Germans operations
  • Rodzina Czarnych po powstaniu warszawskim trafia do pociągu wiozącego ludzi do obozu pracy.