pociąg do obozu pracy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • pociąg do obozu pracy
  • powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Rodzina Czarnych po powstaniu warszawskim trafia do pociągu wiozącego ludzi do obozu pracy.