Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mieszkanie Stanisława Chmielewskiego
  • on surface
  • before Ghetto
  • Poles operations, help, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, contacts with other Jews , individual help , one-off help, housing assistence , material help , acquaintances
  • Stanisław Chmielewski gości na Wigilii przyjaciół Żydów.

  • Str. 5 – 6