Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mieszkanie Stanisława Chmielewskiego
  • na powierzchni
  • przed gettem
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Stanisław Chmielewski gości na Wigilii przyjaciół Żydów.

  • Str. 5 – 6