Kamedułów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Marymont
  • Kamedułów
  • 67
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • individual help , housing assistence
  • Dom Pani Wiktorii Rogali, ukrywającej przez pewien czas w 1944 r. Alexa Wargona.