Kamedułów Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Marymont
  • Kamedułów
  • 67
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Dom Pani Wiktorii Rogali, ukrywającej przez pewien czas w 1944 r. Alexa Wargona.