Gęsia, szpital From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Gęsia, szpital
  • in an apartment
  • in the ghetto, deportation
  • administrative, German operations
  • address, physicians, medicine, deportation
  • Po zmianie granic getta, zmienia się lokalizacja szpitala w którym pracuje ciotka Edgara Aftergooda i on jako wolonatriusz. Zmienia się również ich adres, bo znowu zamieszkują przy szpitalu.