Gęsia, szpital Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Gęsia, szpital
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców
  • adres, lekarze, medycyna, wysiedlenie
  • Po zmianie granic getta, zmienia się lokalizacja szpitala w którym pracuje ciotka Edgara Aftergooda i on jako wolonatriusz. Zmienia się również ich adres, bo znowu zamieszkują przy szpitalu.