Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • 30
  • a bunker
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • hideout
  • 68,93,94,95