budynek policji kryminalnej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • budynek policji kryminalnej
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • children, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , acquaintances
  • Mieszkanie w budynku policji, wynajmowane przez gosposię rodziny Czarnych w którym po wyjściu z getta ukrywa się Dorothy Adams (Danusia Czarny) z matką i siedmioma innymi osobami. Po kilku miesiącach dołącza do nich ojciec Danusi.